feedburner

Masukkan alamat emailmu:

Dikirim oleh : FeedBurner

Celetukangobrol

Powered by ShoutJax

Petruk Dadi Ratu

Celetukanopik :

Rata TengahPetruk Dadi Ratu

petruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
ratu suralaya
patuhe narada

yen lungguh x2
sikil jigang munggah meja
cengengas cengenges
tambur kon nabuh dewa

jreng jreng jreng....

petruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
dewa dewa bingung
petruk ngaji mumpung

dipolne dipolne
nggone dadi jalwa tukung
mbendino mangan
nganti wetenge mlembung

jreng jreng jreng....

petruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
dadi ra karuan
ilange tatanan

ukume kuasa
wekasan si bagong teka
si petruk digeret
bali dadi menungso

jreng jreng jreng....

Referensi :
1. Gambar dari : sawali.wordpress.com
2. Tembang dari : tembang.com

Celetukangarang
9 komentar:
Celetukan Segar mengatakan...
Senin, 29 Juni, 2009   Reply To This Comment

JEJER KRATON LOJITENGARA:
Prabu Tongtongsot Belgduwelbeh lenggah ing sitinggil binaturata kaadep dening Prabu Jayasentika. Prabu Jayasentika teluk marang Prabu Belgeduwelbeh saengga maringaken keprabon Lojitengara marang Prabu Tongtongsot. Nalika samanten Prabu Jayasentika nyumanggaaken catur garwane kang aran Retnaningrum, Retnawati, Retnaningsih dalah Retnawulan kinen ginarwa dening Prabu Tongtongsot. Prabu Tongtongsot datan maelu wanita-wanita kang sulistya ing warna wau. Dumadakan rawuhe keng abdi Jemunak arsa sapu-sapu. Eloking lampahan, Sang Prabu Tongtongsot malah kesengsem ing galih. 'Jayasentika adiku, yen iki aku gelem'. 'Sinuwun Jemunak niku amung abdi lho, kamangka keng prabu niku ratu gung binatara'. 'Ngertiya heh kabeh ae, aku iki ratu, yen pengin golek wong ayu gampang, nanging aku duwe karep arsa ngluhurake sipating abdi...'

Geger Jaba:
Praptane Patih Bushadata kang paring atur praptane bala Tri Nagari kang sampun sikep gegaman arsa nggepuk Lojitengara jalaran nampi nawala tantangan supados tumungkul marang Lojitengara. Bala Tri Nagari (Mandura, Dwarawati lan Amarta) kang den dombani dening Prabu Mandura, Arya Setyaki dalah para Pandawa kapapag dening Patih Bushadata lan Bushadati, Prabu Jayasentika lan Prabu Tongtongsot. Bala Tri Nagari kasoran lan dados telukan.

KARANG KEDEMPEL:
Ki Lurah Semar dalah Gareng lan Bagong nembe kemawon rembugan bab murcane Petruk Kanthongbolong. Dereng antawis dangu nggennya wawan rembug praptate ratu gung Sri Bathara Kresna. 'Jan nganeh-anehi kakang Semar, ana sawijinging ratu anyaran kang nyalawadi, hayo apa ta darunane...'. Budhal.

LOJITENGARA:
Prabu Tongtongsot nembe nyugata marang para kawulane. Daharan kang sarwa enak. Beksan robyong kang edi peni. Olah seni kang sarwa endah. Purna kembul bujana, gya ngandika Prabu Tongtongsot: 'Ingun arsa paring gawean marang sira kabeh, Prabu Baladewa, sira dadiya tunggu manuk ya, suaramu banter lan medeni'. Mangkono, sabanjure Werkudara jaga pakunjaran, Puntadewa dondom, Arjuna tunggu wong lara, Gathutkaca ngepek kambil, Nakula Sadewa angon bebek. Bubaran.

Sakrampunge andrawina Prabu Tongtongsot arsa semedi. Nalika samana, Prabu Belgeduwelbeh rengeng-rengeng pupuh Dandanggula,
... yen peteng aja liwung...
... yen padang aja mbungahi...

Rawuhe Prabu Kresna lan Kyai Semar:
'Sapa kowe?'
'Wis ora usah tambuh, Petruk aku ki bapakmu. Apa sababe kowe ngger isa dadi kaya mengkene?'
...
Sejatine Petruk amung damel pepenget marang para punden kang sampun nalisir saking bebener, lali marang para kawula alit lan nggedekaken kasukan pribadi.

Pungkasan lelakon, Jamus Kalimasada den aturaken dumateng Prabu Kresna. Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh badar dados sejatine Petruk.

Tancep Kayon.

sumber : http://sudarjanto.multiply.com/journal/item/508

Celetukan Segar mengatakan...
Senin, 29 Juni, 2009   Reply To This Comment

Lakon impian ini berkisah tentang orang bodoh yang beruntung menjadi raja. Melodrama mengenai gelandangan yang menjadi kaya dan lupa daratan (bahasa Jawa: kere munggah bale).

Petruk dadi ratu, menurut kolumnis Sindhunata, bukan lakonnya orang bodoh jadi raja, atau lakon orang kecil ber-aji mumpung, tapi lakon hinggapnya wahyu dalam diri rakyat. Siapa rakyat? Adakah hidup mereka baik dan hidup mereka bernilai?

Pertanyaan-pertanyaan seputar rakyat tampak laku laris manis karena ada mesin kampanye yang membuat efek simsalabim.

Baca lanjutan ulasan ini di : http://www.antaranews.com/view/?i=1245238887&c=ART&s=SPK

B.P mengatakan...
Selasa, 30 Juni, 2009   Reply To This Comment

hiks.. dadi kelingan simbah sing seneng wayang..


brrrr... salam gonjang ganjing

guskar mengatakan...
Selasa, 30 Juni, 2009   Reply To This Comment

saya ingat lakon petruk dadi ratu ini, dimainkan oleh WO Sriwedari dan direkam di studio Lokananta. Asik benar ceritanya. Petruk dadi ratu membuat geger dunia perwayangan. Lakon ini sekarang nyata di negeri ini.
Lagune mus mulyadi di atas itu kocak jg loh mas, saya masih nyimpen.

Celetukan Segar mengatakan...
Selasa, 30 Juni, 2009   Reply To This Comment

Wah Gus Kar, apa-apa punya!
Luar biasa.

Anonim mengatakan...
Selasa, 28 Agustus, 2012   Reply To This Comment

:11

Siti Nadhiva Tunaza mengatakan...
Selasa, 11 November, 2014   Reply To This Comment

Bagus ...banget...matur suwun ,.....kulo ijin kopi kagem tugas sinopsis basa jawa.....

Bernadeta Heni mengatakan...
Rabu, 18 Mei, 2016   Reply To This Comment

:13

a片影片 mengatakan...
Selasa, 19 Maret, 2019   Reply To This Comment

免費0204視訊交友首頁
全球華人視訊網
影音視訊美女
免費視訊交友聊天室
情色男女視訊影音網
免費視訊聊天
視訊下載聊天
夫妻做愛a片直播
華人影音視訊聊天

:10 :11 :12 :13
:14 :15 :16 :17
:18 :19 :20 :21
:22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29
:30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37
:38 :39 :40 :41
:42 :43 :44 :45
:46 :47 :48 :49
:50 :51 :52 :53
:54 :55 :56 :57
:58

Posting Komentar